Frp vil leie utenlandske celler

For å korte ned soningskøen i Norge, ønsker Frp å eksportere fanger til innleide fengselsceller i utlandet.