Vil etterforske sogneprest

Politimesteren i Agder har bestemt at det skal iverksettes etterforskning mot den tidligere sognepresten i Oddernes prestegjeld i Kristiansand.