Bitt av hoggorm i barnehagen

En hoggorm hogget tak i armen til Mie Vaa (2) – mens toåringen lekte i barnehagen.