Bålforbud gjelder også engangsgriller

Bålforbudet fra 15. april til 15. september gjelder også engangsgriller, minner Norsk Brannvernforening om.