Ber regjeringen om ny skatterunde

Arbeiderpartiet er kraftig misfornøyd med regjeringens utredninger i skattereformen. De ønsker å sende alt om formuesskatt og eiendomsskatt tilbake til finansminister Per-Kristian Foss.