Klart for stortingshøring om Bolærne

Salget av Bolærne i Vestfold til Smiths Venner blir tema for en åpen høring i Stortinget. Forslaget om høring kommer fra Fremskrittspartiet.