Går inn for Linda-anke

Statsadvokaten i Nordland går inn for å anke frifinnelsesdommen i Linda-saken.