Deler av skjulte opptak blir spilt av

Deler av opptaket som ble tatt opp i skjul, med en nå avdød mann, blir spilt av i lagmannsretten i neste uke.