Vekter innrømmer Toska-møter

Vekteren som David Toska hevder hjalp til med innsideinformasjon, innrømmer i avhør å ha hatt møter med Toska før Nokas-ranet.