Unge leger vil ha mer fri

Yngre leger ypper til strid på Legeforeningens landsmøte. De vil ikke godta at underordnete sykehusleger skal pålegges 19 timers arbeidsøkter.