Norge har i flere år forsøkt å få tilbakeført pengene fra organisasjonen Working Women's Organisation (WWO), men kravet ble i vinter avskrevet på grunn av manglende lovhjemmel i Pakistan, skriver VG.

— Dette er en sak Utenriksdepartementet har lært av, sier UDs kontrolldirektør Arne Sannes Bjørnstad.

Han viser til at bygget er eid av en stiftelse og at det etter pakistansk lov ikke er mulig å kreve tilbake penger fra stiftelser. WWO ble etablert i 1986 av en gruppe kvinner for å beskytte kvinners rettigheter.

Organisasjonen fikk støtte fra Norge fra 1996. I 2005 mottok organisasjonen 2,4 millioner kroner for å etablere et senter i storbyen Lahore. Dette senteret sto ferdig i 2007. 600.000 kroner av beløpet ble brukt på selve byggearbeidet. Resten skulle brukes på drift. En krangel mellom styreleder og direktør førte til at politiet i 2009 stengte kontoret og organisasjonen har siden da ikke vært aktiv.

Bjørnstad opplyser at UD siden denne saken har blitt strengere med å tillate at tilskuddsmidler blir brukt til bygging eller kjøp av fast eiendom.

— Dette vil bli ytterligere innskjerpet i de nye standardavtalene for tilskudd som UD og Norad vil ta i bruk senere i år, sier han.