Støre sier han er mest opptatt av resultater og at alle derfor må «strekke seg». Han åpner med andre ord for et nasjonalt kompromiss som innebærer færre enn 10.000 syriske kvoteflyktninger de neste to årene.

Toppmøte på Stortinget

Støre inviterte til og avholdt et absolutt toppmøte på Stortinget i dag om den dramatiske flyktningsituasjonen i Middelhavet, i Syria og i nabolandene. Partiledere og parlamentariske ledere strømmet inn på Støres kontor i 15-tiden. En liten time senere var møtet slutt.

Samtlige sa seg godt fornøyd med at regjeringen nå åpner for å sende et sivilt skip til Middelhavet tidligere enn det regjeringen varslet så sent som i går. Da het det at skipet skulle være på plass innen 1. august. Nå vil skipet bli sent ned så raskt som mulig, for å bidra til å redde liv i det pågående flyktningdramaet hvor hundrevis av mennesker har druknet de siste dagene.

Vil støtte i nærområdene

På møtet ble også innsatsen i nærområdene til Syria drøftet. Støre sier det er enighet om at innsatsen bør økes i og rundt Syria.

— Det er ganske bred enighet om at hovedinnsatsen bør være i regionen. Der må hjelpen trappes opp, noe regjeringen sier den arbeider med, sier Støre.

Kvoteflyktningene

I tillegg snakket partitoppene om de syriske kvoteflyktningene. Ap, V og SV har alle vedtatt at Norge bør ta i mot 10.000 syriske kvoteflyktninger, 5.000 i år og 5.000 neste år. Det er ventet at KrF legger seg på et lignende tall. Sp skal behandle spørsmålet i sine partiorganer før helgen.

H og Frp har varslet at de ikke ønsker å øke antall kvoteflyktninger. Statsminister Erna Solberg advarte så sent som i går om at mottaksapparatet i kommunene allerede er sterkt presset, og at 5.000 bosettingsklare asylsøkere venter i mottak på beskjed fra landets kommuner om at de kan starte sine nye liv. Ventetiden for disse vil bli enda lengre, om antall kvoteflyktninger øker.

Hjelpen viktigere enn antallet

Og nå varsler altså Jonas Gahr Støre at kravet om 10.000 kvoteflyktninger ikke er hellig for partiet, kun noen få dager etter at landsmøtet gjorde sitt vedtak:.

— Om et samlet storting skal stå bak en løsning, så må alle strekke seg. Den viljen var der i dag. Statsministeren vil nå få tilbakemelding om hva som er stemningen på Stortinget. Så vil hun redegjøre om saken neste torsdag. Etter det skal vi møtes igjen. Da vil vi se om det er grunnlag for at partiene blir enige, sier Støre.

Dugnad og kompromiss

— Det er altså ikke avgjørende om kompromisset lander på 8.000 eller 10.000 syriske kvoteflyktninger de neste to årene?

— Vårt landsmøtevedtak er 10.000 og det vil jeg arbeide for, men jeg skal også bidra til at vi får gjort noe i forhold til situasjonen i Syria. Derfor må vi være opptatt av resultater, sier Støre som mener at et bredt, nasjonalt kompromiss er avgjørende for om partiene på Stortinget skal klare å få Norge med på et felles løft for å hjelpe syriske flyktninger:

— Med et bredest mulig flertall på Stortinget, vil vi klare å gjøre en bedre jobb for flyktningene som kommer til Norge. Det gjelder ikke minst i forhold til kommunene, som må ta en del av ansvaret. De vil oppleve at det er et samlet storting som står bak. Det gjør dugnaden lettere å få til, sier Jonas Gahr Støre.

Advarer mot politisk spill

SVs partileder, Audun Lysbakken, synes det er positivt at regjeringspartiene er med på drøftingene:

— Vi er enige om å snakkes igjen. Det betyr at regjeringspartiene er klar for en dialog. Det er jeg glad for. Men vi hjelper ikke flyktningene om vi har møter på Stortinget. Jeg er derfor utålmodig.

— Samtidig er jeg opptatt av at det er trolig flertall for 10.000 flyktninger. Det må ikke koke bort i politisk spill, fordi det er uenighet på borgerlig side. Jeg er opptatt av å legge press på partiene slik at muligheten brukes, sier Lysbakken

H vil ha felles løsning

Høres parlamentariske leder, Trond Helleland, sier partiet fortsatt mener det beste er å hjelpe flyktningene i nærområdene, men han legger til:

— Vi er villig til å diskutere ulike tiltak. Det er ønske om å finne en bred løsning alle stiller seg bak, sier han.