— Det er ingen automatikk i dette, og det er ingen menneskerett å få boliglån. Men vi har sett at fleksibiliteten hos bankene har vært praktisert ulikt. Vi presiserer derfor at den gjelder alle, sier Jensen.

I utgangspunktet er egenkapitalkravet for å få boliglån 15 prosent.

— Bankene må vurdere hver enkelt låntakers evne til å betjene sitt lån. Det er dette det handler om. Jeg frykter ikke at gjeldsveksten i Norge skal øke selv om vi gjør det litt enklere for førstegang boligkjøpere, sier finansministeren til NTB.

Åpner for ti prosent egenkapital

I brevet understreker Jensen viktigheten av at bankene har fleksibilitet til å gi lån ut fra fornuftige individuelle vurderinger.

— Blant annet må bankene kunne legge vekt på lånesøkernes fremtidige evne til å betjene lånet. Vi gjør det også klart at det kan være forsvarlig å gi boliglån til låntakere med en egenkapital ned mot 10 prosent dersom låntakeren har tilfredsstillende betjeningsevne, har vist at de kan spare og beskytter seg mot renteøkning gjennom å binde renten, sier finansministeren.

- Ikke veldig kraftige virkemidler

Norges Eiendomsmeglerforbund er forsiktige optimister, men skulle gjerne sett at Jensen tok i bruk enda hardere skyts.

-Vi ser positivt på en mer fleksibelholdning til kravet om 15 prosent egenkapital , men vi ser likevel atvirkemidlene til Finansdepartementet ikke er veldig kraftige. Vi håper likevelat resultatet blir at flere, spesielt unge mennesker, med begrensetegenkapital, men med god betjeningsevne får lån til bolig, sier direktør iNorges Eiendomsmeglerforbund Finn Tveter, ifølge en pressemelding.