• BRYGGEN: I 1955 gikk store deler av Bryggen med i brann. FOTO: BIRKHAUG OG OMDAL

Dette er Norgesverste bybranner

Bare en gang siden 1923 har det vært en bybrann som kan måle seg brannen i Lærdal.