Regjeringen og støttepartiene er enige om å utsette salg av Flytoget og Kongsberg Gruppen. Derimot er partiene enige om at man kan selge seg ned i Telenor. Men det forutsetter at kritisk infrastruktur blir ivaretatt.

Kristelig Folkeparti og Venstre bekreftet beslutningen tirsdag ettermiddag.

— Vi skal fortsatt ha kontroll over infrastruktur, naturressurser, teknologi og informasjon knyttet til nasjonal sikkerhet, sier finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF).

Partiene er enige om å vente med å ta stilling til nedsalg i Flytoget inntil jernbanereformen er lagt fram.Nedsalg i Kongsberg Gruppen ble problematisk fordi selskapet produserer svært avansert militært materiell. Da eierskapsmeldingen var på høring i høst, ble det klart at Norge mangler lovverk som sikrer at teknologien ikke kommer på feil hender.

— Mageplask for Mæland

Det var i juni i fjor at næringsminister Monica Mæland (H) la fram meldingen om statlig eierskap. Spørsmålet er blitt sterkt diskutert den siste tiden, og regjeringen har måttet tåle kritikk for å «selge landet bit for bit».

Senterpartiet er blant de argeste kritikerne. Næringspolitisk talsmann Geir Pollestad mener regjeringen nå har tapt kampen om norsk eierskap.

Det er et mageplask for næringsministeren når Stortinget nå stopper store deler av hennes salgsplan

Geir Pollestad (Sp)

— Det er et mageplask for næringsministeren når Stortinget nå stopper store deler av hennes salgsplan, sier Pollestad.

Han er samtidig kritisk til at partene er enige om å selge seg ned i Telenor, tross at det settes betingelser om å verne infrastruktur.

— Senterpartiet er kritisk til at man nå går inn for å selge Telenor uten å ha drøftet hva et slikt nedsalg betyr for beredskap og infrastruktur i Norge i fremtiden, sier han.

Avtalen mellom regjeringen og støttepartiene innebærer at man kan se etter nye eiere, slik at staten kan selge ned sin eierandel fra 54 til 34 prosent.

Sensitiv teknologi

Høyre var også enige i at salget av Kongsberg Gruppen burde legges på is, ifølge Klassekampen. Årsaken er at konsekvensene av et salg ikke har vært godt nok utredet.

Mæland mener det må være et regelverk på plass som sikrer den sensitive militærteknologien som selskapet sitter på.

— Det har også vært viktig for Venstre å sikre flertall for at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med en utredning over hvilke reguleringer og virkemidler andre land har tatt i bruk for å beskytte selskaper av nasjonal og strategisk interesse før en eventuell fullmakt kan gis til å redusere statens eierandel i Kongsberg Gruppen, sier Venstres Terje Breivik.

Sikre tilgang til skog og mark

Privatiseringsdebatten har også gått i tilknytning til Statskog. Regjeringen har tidligere gjort det klart at den ønsker å selge like mye skog som det er blitt kjøpt opp de siste årene. For fem år siden ble det kjøpt skogeiendommer på 1,1 millioner mål.

Regjeringen vil ta stilling til privatisering når et eget utvalg i Statskog som vurderer spørsmålet, har konkludert i mars.

Den rødgrønne regjeringen planla å selge 600.000 mål innen 2017. Nå skal det utredes hvilke modeller som kan fungere for å selge resten.

— Regjeringen skal komme til Stortinget med en sak om privatisering av skogen til Statskog, og vi vil vurdere det når saken kommer. For KrF er det avgjørende at folks rett til å ferdes i skog og mark, og god tilgang på jakt- og fiskerettigheter, skal sikres, sier Syversen. (©NTB)

Diskuter saken under: