Trekker tilbake 25 tonn smult

Norsk Kjøtt trekker tilbake 25 tonn smult fra dagligvarebutikker over hele landet. Smulten inneholder vann, noe som ved oppvarming kan føre til sprut og fare for brannskader.