Politireform i god gjenge

Tilbakemeldingane så langt er oppmuntrande. Gjennomføringa av Politireform 2000 er i god gjenge, og måla kan nåast.