Høyre vil ha stykkprisfinansiering av barnehagene

Høyre vil innføre stykkprisfinansiering av barnehagene, slik at kommunal og statlig støtte samles i en stykkpris som følger barna og er den samme i offentlige og private barnehager.