Slaktar opplegg til infokrig

Forsvarspolitikarar på Stortinget reagerer med vantru på utkast til såkalla militære informasjonsoperasjonar frå Forsvarsdepartementet og forsvarssjefen.