Seks års fengsel for gisseltaker

Gisseltakeren fra Hjelmeland er i Gulating lagmannsrett idømt seks års fengsel for gisseltakingen og voldtekt av sin eks-kone.