- Tune rammer torturofrene

Leder for asylmottaket i Åsane, Petter Borthen, mener det er et problem at asylsøkere blir tildelt advokater når de ankommer Oslo. Han frykter nå at det blir vanskeligere for asylsøkere å bli trodd.