Anbefaler omorganisering av Sivilforsvaret

Antallet sivilforsvarskontorer landet rundt kan bli redusert fra 40 til 20.