Norge på 12. plass i lite korrupsjon

Norge ble i år rangert som nummer 12 blant de land i verden med minst korrupsjon. Men vi faller stadig på denne listen.