Vil vurdere godkjenning

Politiet vil nå vurdere om Bergen Vaktvesen bør nektes godkjenning for å drive utleie av dørvakter.