Innviklet framtid for Orderud gård

Drapsdommen mot Per Orderud skal gjennom flere runder i rettsapparatet før den blir rettskraftig. Men også arvestriden, det antatte drapsmotivet, vil bli saftig advokatmat.