Flere unge tar privat utdanning

Oslo (NTB): Private høyskoler blir mer og mer populære. For mange er de private skolene en snarvei til godt lønnet arbeid.