Jublende bønder avslutter aksjonene

Bondeaksjonistene i Hedmark mottok nyheten om det norske importforbudet på kjøtt- og melkeprodukter med jubel og lettelse.