Økonomisk katastrofe, ufarlig kjøtt

De fleste dyr overlever munn- og klovsyke, og kjøttet er ufarlig å spise. Likevel brennes hele besetninger av ku, sau og gris om smitte oppdages.