Villreinen skal telles fra fly

Villreinen på Hardan-gervidda skal telles fra fly. Tallene skal danne grunnlag for driftsplanen for viddareinen.