Regatta AS: - Uproblematisk

Salssjefen i Regatta AS er heilt usamd med ekspertane i EU-rett ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen om tolkinga av EU-vedtaket.