Avtale om assistert befruktning

Ufrivillig barnløse vil måtte betale en egenandel på 18000 kroner for forsøk med assistert befruktning.