Flykollisjon nær ved å hende i Norge

Flykollisjonen i Sør-Tyskland har flere likhetstrekk med en nestenulykke i Norge for fem år siden. Da passerte to passasjerfly hverandre med svært liten margin.