- Politifolk bryter daglig instruksen

Politiinstruksen brytes 5000 ganger i året. Etaten krenker daglig folk under arrestasjoner, ransakinger, beslag av førerkort og lignende, mener tidligere politimester Rolf B. Wegner.