Angrer på at hun sto frem

Bare 2 av 12 tiltak mot omskjæring av jenter er gjennomført 14 måneder etter at Kadra fra Somalia sto frem og avslørte religiøse lederes holdninger.