Ikke for sent å søke høyere utdanning

Det er ikke for sent å søke opptak til høyskoler og universiteter selv om fristen egentlig gikk ut den 15. april. På grunn av påsken er fristen utsatt.