Prisboom for medisinar

Kostnadene til medisinar aukar nær dobbelt så raskt som mengda. Forskarar trur ikkje medisinen blir tilsvarande meir effektiv.