Finland fordømmer norsk og svensk importforbud

Finlands jord- og skogbruksminister ba fredag Norge og Sverige om å oppheve importforbudet på matvarer fra Finland.