Tønne vil endre forskrift om obduksjon

Helseminister Tore Tønne vil endre forskriften om obduksjon for å sikre en respektfull og verdig behandling av døde mennesker. Men han vil ikke gå inn for at obduksjon bare kan skje hvis en person uttrykkelig har gitt tillatelse til det på forhånd.