Uklårt kring nye overvakingssjefar

Overvakingspolitiet, som nå heiter PST, skal ha nye sjefar. Til å plukke ut sjefsemna har dei hyra inn eit hovudjegarfirma som har misforstått oppgåva.