ESA angriper norsk likestillingsprosjekt

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener Universitetet i Oslo ikke har lov til å reservere stillinger i et likestillingsprosjekt bare for kvinner.