UD alarmert - gjorde ingenting

Utanriksdepartementet vart 6. oktober 1999 alarmert om åtvaringa som var sendt ut av den amerikanske forsvarsstaben 1. juli same år. Åtvaringa galdt uranhaldig våpen brukt i Kosovo.