Blir i voldsforhold

Frykten for å miste barna kan føre til at utenlandske kvinner blir svært lenge i et voldsforhold. Årsaken er at de ikke vet nok om hvordan barnefordeling foregår i Norge.