Vi vet lite om røykeskader

Oslo (NTB): Millioner til antirøykekampanjer hjelper lite. Bare halvparten av oss vet at røyking kan gi hjertesykdom.