Utsatt avreise for norske mineryddere

Avreisen for de norske minerydderne til Afghanistan, som lørdag ble berammet til søndag morgen, er utsatt med ett døgn.