Fengsel for menneskesmugling

To tyrkiske menn er i Eidsivating lagmannsrett dømt til tre og fire års fengsel for organisert menneskesmugling.