Vil ha fortsatt gruvedrift på Svalbard

Det Norske Svalbardselskap har på sitt årsmøte enstemmig vedtatt at Norge må satse videre på kulldrift på Svalbard.