Ikkje fleirtal om Nasjonal Transportplan

Sentrumspartia ville auka ramma i Nasjonal Transportplan med 900 millionar kroner. Det kunne ikkje Ap gå med på, og det vart brot.