Seks pågrepet etter gravskjending

Seks ungdommer i alderen 16 til 21 år ble pågrepet på Lagård gravlund i Stavanger lørdag kveld.