Tatt som gissel ved asylmottak

En asylsøker bevæpnet med kniv har tatt en ansatt som gissel ved Dale asylmottak i Sandnes.