- Norman endra framlegget under høyringa

Stortinget vil gje dei tilsette i forvaltningsorganet Statskonsult betre rettar ved ei omdanning til aksjeselskap, enn det regjeringa og statsråd Victor D. Norman har lagt opp til.